Home » Acceptatie

Er zijn te veel misvattingen over Gay personen.

Iedereen heeft zijn eigen mening , opvatting , zienswijze , Oordeel en wat nog meer als het over Gay"s gaat.

Vroeger was het "TABOE" , mensen kwamen er moeilijk voor uit en waren misschien hun leven lang ongelukkig.En gingen over tot zelfmoord omdat ze niet geaccepteerd werden.

We leven nu in een ander tijdperk , een moderne samenleving , alles groeit en verandert , alleen de mening en het gedrag  van de mensen om ons heen verandert niet.Er is nog steeds geen acceptatie.

Zijn wij Anders ? moeten we anders behandeld worden? moeten we in hokjes geplaatst  worden? Vandaar de Titel van mijn Blog..Wij Anderen.

Omdat wij nog steeds niet geaccepteerd worden, we zijn ook mensen,alleen een andere voorkeur wat de Liefde betreft, maakt dat ons anders? kan zijn !!.

Maar moeten we dan buiten de maatschappij vallen en komen we niet in aanmerking voor bepaalde rechten waarop elke burger recht heeft.

Nee Toch?

Waarom zoveel haat? Waarom worden Homo's en Transgenders nog steeds in elkaar geslagen? Hebben ze het recht niet zich vrij te uiten?

Ik zou het prettig vinden als je ergens bent en er niet afkeurend naar je gekeken word.

Kunnen we elkaar als mens accepteren en niet afgaan op huidskleur afkomst geloof en vooral SEXUELE voorkeur.

Dan zouden we echt veel gelukkiger leven.

Ik voel me NIET ANDERS...Ik voel me GELUKKIG

                                                                                                                BFL